Strona główna


Moniuszkowcy zapraszają wszystkich pasjonatów śpiewu chóralnego.
Próby we wtorki i piątki o godz. 17.00

Nabór do chóru trwa cały rok (z wyłączeniem przerwy letniej - lipiec i sierpień)